กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 117 ร. เรื่อง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทาง บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายอุบลราชธานี - เขมราฐ (สามแยกเมืองใหม่) จังหวัดอุบลราชธานี [ของ นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 117 ร. เรื่อง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทาง บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายอุบลราชธานี - เขมราฐ (สามแยกเมืองใหม่) จังหวัดอุบลราชธานี [ของ นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001752.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล