ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (สายที่ 2354 วงกลมพัฒนานิคม - บ้านหนองนา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (สายที่ 2354 วงกลมพัฒนานิคม - บ้านหนองนา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/251850.
View online Resources