พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยพัฒนาการ 20 กับซอยปรีดี พนมยงค์ 42 พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยพัฒนาการ 20 กับซอยปรีดี พนมยงค์ 42 พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/36441.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล