ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ในท้องที่ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นป่านันทนาการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ในท้องที่ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นป่านันทนาการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/590254.
View online Resources