พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบข้าราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พุทธสักราช 2487 พุทธสักราช 2487

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1944). พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบข้าราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พุทธสักราช 2487 พุทธสักราช 2487. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/13294.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล