กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 348 ร. เรื่อง ปัญหาการเข้าถึงการปลูกพืชกัญชาและกัญชงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 348 ร. เรื่อง ปัญหาการเข้าถึงการปลูกพืชกัญชาและกัญชงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593412.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล