พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2502

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1959). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2502. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/13959.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล