ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ําจากแม่น้ําโขง เข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ําจากแม่น้ําโขง เข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/19700.
View online Resources