คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 340/2552 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และเรือนจำพิเศษนครศรีธรรมราช

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 340/2552 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และเรือนจำพิเศษนครศรีธรรมราช. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/137490.
View online Resources