กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 082 ร. เรื่อง ผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน [ของ นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 082 ร. เรื่อง ผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน [ของ นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561030.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล