งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 และในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 และในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/352874.
View online Resources