ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสวาสจัดสรรที่ดิน กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 29และมาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 48 และมาตรา 49

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสวาสจัดสรรที่ดิน กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 29และมาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 48 และมาตรา 49. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40836.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล