ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/161103.
View online Resources