กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 231 ร. เรื่อง แผนการจัดลำดับชุมชนในการลอกท่อ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตดอนเมือง [ของ นายเอกราช อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 231 ร. เรื่อง แผนการจัดลำดับชุมชนในการลอกท่อ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตดอนเมือง [ของ นายเอกราช อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002450.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล