ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [วัดไก่เขี่ย อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วัดท่ามักกะสัง (วัดขุนตารด) อำเภอศรีสำโรง วัดทุ่งเนินพยอม (วัดป่าแฝก) อำเภอกงไกรลาศ วัดไทรงาม (วัดนากลาง)อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [วัดไก่เขี่ย อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วัดท่ามักกะสัง (วัดขุนตารด) อำเภอศรีสำโรง วัดทุ่งเนินพยอม (วัดป่าแฝก) อำเภอกงไกรลาศ วัดไทรงาม (วัดนากลาง)อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/278154.
View online Resources