ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/512645.
View online Resources