ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ และป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ในท้องที่ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน และตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ และป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ในท้องที่ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน และตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573209.
View online Resources