ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน 2. เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน 2. เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/346221.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล