ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดของ "มูลนิธิเทคนิคเพชรบูรณ์สงเคราะห์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดของ "มูลนิธิเทคนิคเพชรบูรณ์สงเคราะห์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176520.
View online Resources