ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายนิติพงษ์ เถียรทองศรี) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 424/2542 หมายเลขแดงที่ 1178/2545 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายนิติพงษ์ เถียรทองศรี) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 424/2542 หมายเลขแดงที่ 1178/2545 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39010.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล