คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 221/2554 เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 221/2554 เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/175729.
View online Resources