เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 41 ฉบับที่ 836 (มิ.ย. 2559)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 41 ฉบับที่ 836 (มิ.ย. 2559). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/520033.
View online Resources