ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 18 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับรองการแก้ไขดัดแปลงและการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองแบบ

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 18 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับรองการแก้ไขดัดแปลงและการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองแบบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548686.
View online Resources