ปัญหาการไม่สามารถจดทะเบียนข้าวหอมมะลิในชื่อจัสมินไรซ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ปัญหาการไม่สามารถจดทะเบียนข้าวหอมมะลิในชื่อจัสมินไรซ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/46188.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล