งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฺเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
วรพงษ์ แพรม่วง (2021). งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฺเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573623.
View online Resources