พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเขตสุขาภิบาลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2523

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเขตสุขาภิบาลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2523. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29923.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล