กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 116 ร. เรื่อง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ชัยภูมิ - เขมราฐ) บริเวณแยกโชคชัย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [ของ นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 116 ร. เรื่อง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ชัยภูมิ - เขมราฐ) บริเวณแยกโชคชัย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [ของ นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001753.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล