ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 99 (พ.ศ. 2551) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก [สายที่ 72016 นครปฐม - คลองมอญ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 99 (พ.ศ. 2551) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก [สายที่ 72016 นครปฐม - คลองมอญ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122459.
View online Resources