ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 112/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 112/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/181570.
View online Resources