ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106900.
View online Resources