ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2196 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1405 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี - วัดทุ่งครุ - ปากซอยวัดคู่สร้าง เป็น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พระประแดง - วัดทุ่งครุ - ปากซอยวัดคู่สร้าง และเส้นทางแยกช่วง จำนวน 2 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2196 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1405 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี - วัดทุ่งครุ - ปากซอยวัดคู่สร้าง เป็น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พระประแดง - วัดทุ่งครุ - ปากซอยวัดคู่สร้าง และเส้นทางแยกช่วง จำนวน 2 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592519.
View online Resources