เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การกำหนดระยะหรือระดับ และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การกำหนดระยะหรือระดับ และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/152993.
View online Resources