ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 157/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมคนพิการผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 157/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมคนพิการผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164766.
View online Resources