ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดอ่างทอง สายที่ 2231 อ่างทอง - วัดมหานามสำหรับเส้นทางแยกช่วงอ่างทอง - วัดเชิงหวาย เป็น อ่างทอง - วัดดาวดึงส์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดอ่างทอง สายที่ 2231 อ่างทอง - วัดมหานามสำหรับเส้นทางแยกช่วงอ่างทอง - วัดเชิงหวาย เป็น อ่างทอง - วัดดาวดึงส์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/102892.
View online Resources