ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2561200200 ชื่อซากดึกดำบรรพ์ คูตอร์จิเนลลา พอร์ซิสไปโนซา (Kutorginella paucispinosa)]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2561200200 ชื่อซากดึกดำบรรพ์ คูตอร์จิเนลลา พอร์ซิสไปโนซา (Kutorginella paucispinosa)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/539846.
View online Resources