ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษร์ธานี [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน 2. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษร์ธานี [จำนวน 2 แห่ง 1. เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน 2. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/346197.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล