พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องท ี่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร แขวงจักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน และแขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2519

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1976). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องท ี่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร แขวงจักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน และแขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2519. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29344.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล