สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด : การปฏิรูปการบริหารของสถาบันนิติบัญญัติ

ข้อมูลอ้างอิง
เอกพร รักความสุข สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด : การปฏิรูปการบริหารของสถาบันนิติบัญญัติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003029.
View online Resources