ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 4) วันที่ 10 มีนาคม 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 4) วันที่ 10 มีนาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124351.
View online Resources