สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593025.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล