บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 52/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 52/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/500123.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล