กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 010 (ร.) เรื่อง อาหารแพงรับปีใหม่ รัฐบาลแก้อย่างไร [ของ นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 010 (ร.) เรื่อง อาหารแพงรับปีใหม่ รัฐบาลแก้อย่างไร [ของ นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600275.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล