ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาน้ําทั้งระบบ รวมทั้งศึกษาผลดี� ผลเสียของโครงการชลประทานระบบท่อ

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาน้ําทั้งระบบ รวมทั้งศึกษาผลดี� ผลเสียของโครงการชลประทานระบบท่อ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/19898.
View online Resources