ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 30/2539 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า (สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย - ระยอง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 30/2539 เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสมาคมการค้า (สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย - ระยอง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106916.
View online Resources