พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเชียงดาว และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเชียงดาว และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29395.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล