ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก (จังหวัดลำพูน สายที่ 55001 ลำพูน - บ้านท่าลี่ ก.)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก (จังหวัดลำพูน สายที่ 55001 ลำพูน - บ้านท่าลี่ ก.). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108512.
View online Resources