ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การอนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้วัดและทางราชการโรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การอนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้วัดและทางราชการโรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257899.
View online Resources