แถลงการณ์กระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข พิกัดอัตราศุลกากรบางประเภท และการประกาศลดอัตรา อากรลงเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1961). แถลงการณ์กระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข พิกัดอัตราศุลกากรบางประเภท และการประกาศลดอัตรา อากรลงเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215069.
View online Resources