ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดนครสวรรค์ สายที่ 2326 นครสวรรค์ - บ้านทับกฤช -ท่าตะโก)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดนครสวรรค์ สายที่ 2326 นครสวรรค์ - บ้านทับกฤช -ท่าตะโก). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90726.
View online Resources