ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อนิจกรรม (นายสถาพร มณีรัตน์)

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อนิจกรรม (นายสถาพร มณีรัตน์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/335159.
View online Resources